top of page

ASTU RATKAISUJEN POLULLE
TMI HELI TUIKKA - RATKAISUJEN POLULLA

Psykoterapeutti Oulun seudulla - Sinua Varten

Kuva tähti.jpg
Helin kuva kotisivuille.jpeg

KOULUTUSTAUSTA

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia, Integrum-instituutti 2018-2020


Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2016, Oulun yliopisto (Valviran hyväksymä)

Erityisluokanopettaja, Jyväskylän yliopisto/Kokkola Chydenius-instituutti 2016

Luokanopettaja 2011, Oulun yliopisto

Kasvatustieteen maisteri 2003, Lapin yliopisto

Sairaanhoitaja AMK 1999, Rovaniemen Ammattikorkeakoulu (Valviran hyväksymä)

Psychology Session

MITÄ PSYKOTERAPIASSA TAPAHTUU?

Psykoterapian tarkoituksena on käynnistää itsereflektioprosessi, jonka avulla asiakas pystyy tutkimaan itseään, käyttäytymistään, ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa eri näkökulmista. Prosessin tarkoituksena on, että asiakas tunnistaa ja muuttaa terapeutin tuella haitallisia toiminta- ja ajatusmalleja toimivimmiksi, niin että asiakkaan elämä helpottuu ja siihen tulee uutta merkitystä.

PSYKOTERAPEUTTISESTA TYÖSKENTELYSTÄ

Koli.jpeg

Psykoterapeuttinen ratkaisukeskeinen työskentely tarkoittaa luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.​


Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.​

Olennaista on myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen.​ 


Ratkaisukeskeinen työskentelytapa sopii moniin elämäntilanteisiin, eikä sille ole ikärajaa.


​Siitä voi saada apua muun muassa aikuisten elämässä vastaantulevien pienten ja isojen kriisien työstämisessä sekä erilaisissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa, lasten käyttäytymiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden pohtimisessa ja ratkaisujen etsimisessä niihin sekä nuorten elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa haasteissa.​

Elämän käännekohtina terapiaan hakeutumisessa voivat olla parisuhteen haasteet, mielenterveyden ongelmat, kasvatukselliset pulmat tai omaan henkilökohtaiseen kasvuun tai kriisiin liittyvien uusien näkökulmien etsiminen.​

Ajallisesti psykoterapia voi olla lyhyttä tai pidempikestoista riippuen asiakkaan tilanteesta.​​

​​Kognitiivisessa psykoterapiassa ollaan erityisesti ollaan kiinnostuneita ajatusten, tunteiden ja toimintamallien yhteydestä.

Tutkitaan, millaisia tunteita ja toimintatapoja asiakkaan ajattelutapoihin kytkeytyy ja tutkitaan millaisina asiakas kokee oman elämänsä, toiset ihmiset ja sosiaaliset tilanteet. 

Tarkoituksena on ymmärtää, miten ajatusmaailmasi on syntynyt ja miten ajatustapoja, jotka häiritsevät asiakkaan arkea ja elämää voi muuttaa.


Työskentely molemmissa suuntautuksissa on konkreettista ja lähtee aina asiakkaan toiveista ja tavoitteista. Terapeutti auttaa asiakasta kysymyksin löytämään itselleen merkitykselliset tavoitteet. 

240158662_10159739742462867_5777806170262824044_n_edited.jpg

JOTAIN MINUSTA

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisestä. Muun muassa siitä mitä ihmisen mielessä liikkuu, mikä saa ihmisen ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan kuten hän toimii. Ihminen on mielestäni kiinnostava kaikin tavoin.

Ongelmanratkaisu eri muodoissaan on aina kiinnostanut ja haastanut pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Jo nuoresta lähtien olen ollut kiinnostunut psykologiaan, mielenterveyteen, lääketieteeseen sekä  ihmissuhteisiin, ihmisyyteen ja ihmisenä kasvamiseen liittyvistä asioista.

Elämä on minulle jatkuvaa kasvua ja itseksi tulemista, askel kerrallaan. Kasvu tapahtuu välillä kivun kautta, mutta kun hankala vaihe on takana, huomaa, miksi kaikki tuo oikeastaan tapahtui.

Uskon merkityksen löytyvän aina jostain, joskus se on vain syvemmällä tai etäämpänä, joskus taas lähempänä kuin olisi voinut uskoa. Olen parhaimmillani, kun saan keskustella ja myötäelää aidossa vuorovaikutuksessa ihmisten elämäntarinoita. Lukion psykologian opinnot saivat mielipiteeni vahvistumaan - tavalla tai toisella tulen tekemään töitä ihmisten parissa. 

Olen työskennellyt ensin sairaanhoitajana kaikenikäisten parissa ja sen jälkeen erityisluokanopettajana erilaisissa pienryhmissä, erityiskouluissa ja viime vuodet vaativan erityisopetuksen parissa lastensuojelulaitoksessa sekä psykoterapeuttina ja kouluttajana omalla toiminimelläni Wellmind Terveys Oy:n tiloissa. Nykyisin työskentelen Kauppurienkadulla omalla toiminimelläni. 

Uusien näkökulmien ja ratkaisujen etsiminen asiakkaan elämäntilanteeseen, ahdistuksen ja masennuksen helpottuminen sekä asiakkaan myötätuntoinen kuunteleminen ovat psykoterapeuttisen työskentelyn kannalta erittäin oleellisia. Asiakkaiden edistyksen ja muutoksen seuraaminen ovat terapiatyön suola ja ihme.

Olen kiinnostunut jatkuvasti uuden oppimisesta ja koulutankin itseäni, jotta voin auttaa asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. 

Olen Valviran rekisterissä ja toimin Kelan palveluntarjoajana Oulun seudulla.  


Mitä sinä haluat elämältäsi? Millainen on sinun toive tulevaisuutesi? Joko elät arvojesi mukaista elämää? Onko elämässäsi tapahtunut jotain sellaista, joka estää sinua pääsemästä eteenpäin? Viekö uupumus tai ahdistus kaikki voimavarasi, etkä ole tyytyväinen, siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt?

Lähdetään tutkimaan muutoksen mahdollisuuksia yhdessä.

"Oletaan, että ongelmasi on kadonnut, kun heräät aamulla kaikki on hyvin. 

On tapahtunut ihme. 

Muista, että ihmeellä ei ole rajoja, vaan sille kaikki on mahdollista.

Ihme ei myöskään ole vain yksi asia, vaan se voi olla lukemattomia eri asioita. Keskity hetki ihmeen tapahtumiseen nukkuessasi.


Kun herätessäsi aamulla ihme on todellakin tapahtunut, mitkä asiat elämässäsi ovat muuttuneet? Mitkä asiat ovat siis muuttuneet ja miten ne ovat muuttuneet? Mistä tiedät, että jokin on muuttunut? Mitä koet ja tunnet nyt, kun jokin on jo muuttunut?"

YHTEYSTIEDOT

Kauppurienkatu 23, (5.kerros),
90100 Oulu

0449891676

  • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page